De reden dat bedrijven om je heen wel digitaliseren.

Klanten leveren hun orders aan via de mail of telefoon, planningen worden handmatig gemaakt op planborden en de fabriek is nog steeds niet papier en pen vrij. Al deze zaken wil je het liefst zo snel mogelijk oplossen met slimme tools die ervoor zorgen dat jullie bedrijf meegroeit met de concurrentie en de tijd. Je hebt alleen een zeer beperkt budget. Waar begin jij, en hoe pak je het aan?

Je kunt gaan inventariseren welke problemen het urgentst zijn en deze als eerst tackelen. Dit is een snelle manier om te kiezen. Je kunt voor je klanten een applicatie ontwikkelen die het bestelproces efficiënter maakt. Tactisch een slimme zet. Of je zet in op vooruitstrevende techniek om te laten zien dat je innoverend bent als bedrijf. Elke optie heeft zo zijn voor en nadelen, maar als er rationeel gekeken wordt dan kan je beter een afweging maken op de onderstaande pijlers.

Faalkosten
Deze kosten hebben betrekking op de totale kosten die een deelproces met zich meebrengen. Als voorbeeld nemen we een planningsmodule die niet gekoppeld is aan binnenkomende orders, dit is inmiddels een langdurig probleem. Hier moet zeker wat aan gebeuren maar je denkt zelf dat er urgente problemen zijn. Toch zitten er aan dergelijke problemen in een deelproces vaak grotere gevolgen dan gedacht.

·  De planning moet handmatig gemaakt worden nadat de orders binnen zijn gekomen. Dit kost veel handarbeid en is vervelend/saai werk.

·  Het proces is kwetsbaar voor menselijke fouten, hierdoor wordt er regelmatig een fout gemaakt door de planning. Dit zorgt voor ergernis bij de productiemedewerkers.

·  De productiehoofd wilt zo efficiënt mogelijk produceren, dit kan alleen als de planning perfect aansluit op de capaciteit. Onregelmatigheden in de productie komen nu nog vaak voor.

Al deze punten kunnen worden vertaald naar direct kosten, maar naast deze directe kosten zijn er ook indirecte kosten verbonden aan een inefficiënte planningsmodule. Dit is namelijk het geluk van de medewerkers en het plezier in hun werk.

Sturen op data
De kans bestaat dat het de beste keuze is om met een dergelijk probleem als die hierboven beschreven te beginnen. Het is alleen niet verstandig om deze beslissingen te maken op een gut feeling.

Het is daarom verstandig om een berekening te maken met welke geïnvesteerde euro het meeste rendement wordt gerealiseerd op zowel directe als indirecte gevolgen. Voor veel bedrijven is dit evident. Maar is dit ook zo binnen jouw bedrijf?

Software in twee richtingen
Over het geheel genomen zijn er binnen de industrie twee digitalisering stromen waar je een keuze uit kan maken, Een horizontale en een verticale integratie. De horizontale integratie heeft betrekking op processen die te maken hebben met de afhandeling van een order. Het maken en sturen van offertes, planning, verzending, etc.

De verticale integratie heeft betrekking op de beheersing van processen, zoals voorspelbaar onderhoud. Met deze techniek kunnen slimme sensoren aangeven wanneer een machine een onderhoudsbeurt nodig heeft. Of het geheel automatiseren van een fabriek door robotisering.

Ook hier moet een slimme afweging gemaakt worden waar het meeste behoefte aan is en waar het meeste rendement te behalen valt.

Zijn jullie processen geoptimaliseerd?
Hoeveel waarde hecht jij aan een zo efficiënt mogelijke productie, het papier vrij werken in een fabriek zodat er geen pennen binnen de productie kunnen verdwijnen, de backoffice alle orders makkelijk kunnen verwerken en zich meer kunnen focussen op klantenservice? Zet stappen naar een organisatie die meegroeit met de tijd en zorg voor continuïteit, niet alleen voor je bedrijf maar ook voor je medewerkers. Als ondernemer is dit je plicht.

Voor sommige onderdelen heb je maatwerk software nodig dat ervoor zorgt dat alle processen met elkaar gekoppeld zijn. Dit kan binnen je eigen bedrijf maar ook binnen de supply chain. Zo zorg je voor een data gestuurde organisatie, waar je efficiënt kan inkopen een beter voorraadbeheer hebt en een vaardige productie. Dit is een stap waar veel Nederlandse bedrijven nog niet aan toe zijn.

Klantcase Althea Plastics Products

Oude situatie
Voorheen leverde klanten op hun eigen manier hun orders aan bij Althea Products. Dit ging bijvoorbeeld via een Excel bestand of een pdf met artikelnummers, afmetingen en aantallen. Deze orders werden handmatig verwerkt in een Excel bestand die bestemd waren voor de productie. De volgende stap was het maken van stickers die horen bij de order.

Hier kwam heel veel knip en plakwerk aan te pas wat een hoop tijd in beslag nam en gevoelig was voor fouten.

De productie had een overzicht van de planning op een centrale computer die door de productie wordt gebruikt. Deze planning was terug te vinden in een Google Drive bestand die handmatig werd gemaakt. Tot slot werden de orders handmatig verwerkt in exact-online voor opdrachtbevestigingen en facturen.

Nieuwe situatie 
In de nieuwe situatie is het grootste deel van het werkproces van de medewerkers vervangen door een webapplicatie. Hierdoor hoeven de medewerkers de gegevens maar op één plek in te vullen en niet meer op 5 verschillende plekken te kopiëren en te plakken. Aan de hand van een overzichtelijk dashboard kunnen zij orders beheren, wijzigen en invoeren. Ook kan er vanuit de webapplicatie automatisch een sticker en bundel vel worden gegenereerd.

Tot slot kan de planning de order toewijzen aan een medewerker. De gegevens zullen in beginsel bijgehouden worden in de webapplicatie en (afhankelijk van de mogelijkheden van exact) geïmporteerd worden.

Neem contact met ons op voor een quickscan of adviesgesprek over jullie kans